Pondělí, 6 února, 2023
aktualne

Revize elektro: Pravidelné kontroly spotřebičů pro vaši bezpečnost

Pravidelné revize elektrických spotřebičů, elektroinstalací a dalších zařízení jsou nutností. Právě díky kontrolám je totiž zajištěna bezpečnost jejich provozu. Společnost se může postarat o většinu revizí objektu najednou, nemusíte tak neustále hlídat, zda jsou všechny revize elektro v pořádku.

Revize elektrospotřebičů

Revize elektro zahrnuje elektrospotřebiče. Revize elektrospotřebičů probíhá dle normy ČSN 331600 ed.2. Spotřebiče jsou rozdělovány do několika skupin, a to především dle jejich užívání. Revize elektrospotřebičů jsou nejčastěji prováděny jednou za každých 12 až 24 měsíců, v některých případech je tento interval snížen na 6—24 měsíců či případně 3—6 měsíců. U revizí můžete využít také možnost drobných oprav, anebo doporučení na vyřazení elektrospotřebiče s ohledem na cenu opravy či nového spotřebiče.

Revize elektroinstalace

Druhou důležitou skupinou, u které je třeba provádět revize, je elektroinstalace. Revize elektroinstalace by vždy měla proběhnout u nově zavedené elektroinstalace, díky čemuž je umožněno přihlášení k odběrnému místu a elektroměru. Později probíhá také periodická revize, která se nejčastěji opakuje každých pět let. Tato revize elektroinstalace a elektrorozvodů zjišťuje celkový stav zavedených rozvodů a slouží jako prevence úrazů elektrickým proudem.

Revize elektrozařízení

V neposlední řadě jsou významné také revize elektrozařízení. Jsou nabízeny elektrorevize na zařízeních v rozvodnách 22 kV, 110 kV, 200 kV a 400 kV. Dále pak měření velmi malých přechodových odporů přístrojem MOM 690 PROGRAMMA a revize a měření spínacích časů vypínačů zapisovacím přístrojem.

Firma poskytující revize nabízí také řadu dalších služeb, mezi které spadá například také revize hromosvodů, komínů a plynu. Vše potřebné tak najdete na jednom místě.

- Komerční sdělení-pr článek

Další články autora