Pátek, 31 března, 2023
aktualne

Nejlevnější varianta opravy komína je vyvložkování

Počet těch situacích je nutná úprava nebo rekonstrukce komína, u které máme na výběr z několika možností. Tou nejlevnější je vyvložkování, které se také používá nejčastěji.

Komíny na rodinných i bytových domech, chatách a chalupách se musí pravidelně kontrolovat, abychom měli jistotu, že šéfuje zachována funkčnost a komín není nějak poškozen. Revizi zajišťuje odborný pracovník a provádí se alespoň jednou do roka, ideálně v létě nebo před začátkem topné sezóny. Při kontrole se zjistí, zda komín není silně zanesen, nebo nepotřebuje opravy. Nánosy zplodin lze očistit, ale při silném zanesení už jen čištění nestačí a musí se přikročit k úpravám a rekonstrukci. Komínové systémy je totiž nutné udržovat čisté a průchozí z bezpečnostních důvodů a také proto, aby měl komín správný tah a my jsme v místnosti neměli kouř.

Právě špatný tah komína je často prvním ukazatelem, že bude potřeba věnovat mu pozornost. Stavba nového komína je finančně i časově náročná a řeší se až jako poslední možnost nejčastěji se používají komínové vložky. Ty nezasáhnou do našeho rodinného rozpočtu tolik jako nový komín a jsou stejně funkčním řešením. Vložkování komínů se využívá nejen při špatném technickém stavu komína nebo problémovém čištění, ale také když přecházíme na jiné palivo nebo přímo, měníme spotřebič, ve kterém topíme. To je důležité především u kombinace starších domů se staršími komíny a moderních spotřebičů.

V některých případech Nelze vyvložkování realizovat, protože komín je potřeba předem vyfrézovat a otřesy při práci by v jeho špatném stavu mohly ohrozit statiku. Pak musíme hledat řešení pro nový komín, z nichž ideální je využít nerezové komíny. Ty nepotřebují stavět novou základnu, kotví se na fasádu nebo ke zdi a na montáž jsou relativně nenáročné.

- Komerční sdělení-pr článek

Další články autora