Neděle, 3 března, 2024
aktualne

Jak vám může mediace pomoct s řešením konfliktů

Mediace je restorativní nástroj, který má velký potenciál efektivně řešit konflikty. I z toho důvodu se těší čím dál větší popularitě. Objevte, jak přesně vám může být při řešení sporu nápomocná.

Mediace a řešení konfliktů

Mediace se řadí mezi restorativní přístupy k řešení konfliktů. Abyste ale mohli naplno využít její potenciál, je třeba ji používat ve vhodných situacích. Mezi takové situace lze zařadit zejména různé druhy sporů. Může se jednat například o dědická řízení, pracovní konflikty nebo třeba spory mezi sousedy či kamarády. Své uplatnění mediace nachází také ve školách, pracovních kolektivech nebo sociálních službách. 

Každé z těchto prostředí je přirozeně jedinečné. Proto je velmi důležité, aby se v něm mediátor dokázal správně zorientovat. Díky tomu dokáže efektivně vést samotnou mediaci. Prostřednictvím mediace poté mediátor vytváří prostor pro otevřený dialog, díky čemuž je možné vyřešit nedorozumění a najít preventivní řešení.

TIP: Absolvujte trénink mediace a pronikněte do tajů této oblasti i vy. 

Co je restorativní přístup v mediaci

Mediace se jako restorativní nástroj běžně používá i v České republice. Své uplatnění nachází například v trestní oblasti, kdy ji využívá Probační a mediační služba. Pro restorativní přístup je charakteristické, že se zaměřuje na efektivní komunikaci a podporuje vzájemné porozumění. Zároveň nahrazuje hledání viníka a trestu alternativami a řešeními. 

Díky restorativnímu přístupu se lidé cítí respektováni a získávají možnost otevřeně diskutovat o svých problémech. 

Jaké má mediace výhody při řešení konfliktů

S řešením konfliktů pomocí mediace se pojí hned několik výhod. Restorativní způsob nabízí efektivní alternativy a respektuje priority jednotlivých aktérů. Zároveň dokáže pružně reagovat na konkrétní prostředí, měnit nefungující prvky a naopak posilovat to, co funguje. 

Více informací o mediaci najdete na www.institutpromediaci.cz

- Komerční sdělení-pr článek

Další články autora