Pátek, 31 března, 2023
aktualne

Rozlučte se s auty, nebudete mít kde parkovat

Změna zákona tištěná Cyklokoalicí zapomíná na nejeden důležitý fakt. Já chápu, že jejich prioritou je vození se na kole komfortně a bezpečně, ale ne každý tak může a ne každý se na kole chce vozit. Proto mi vadí některá lži a polopravda zveřejňovaná médii.

Upravuje se přednost cyklistů a automobilů ve více situacích. V praxi jde zejména o přednost cyklisty na cyklotrase vedoucí vedle cesty před odbočujícími auty, což dosud platilo jen na namalovaném pruhu. Tato technická změna je mimořádně důležitá pro navrhování funkční cyklistické infrastruktury po vzoru zahraničních měst.
1.1. Mé stanovisko:

Dobře, teoreticky beru, ale je třeba si uvědomit, že řidič při odbočování pracuje is mrtvými úhly a řítícího cyklistu si nemusí všimnout. Zejména pokud se řidič pohybuje na vozidle větších rozměrů.

Ruší se paušální povolení parkovat na chodníku, kromě míst, kde to povoluje značení. Toto nesmyslné opatření, které mělo Slovensko v zákoně jako jediná evropská země, výrazně snižovalo bezpečnost i důstojnost pěšího pohybu. Chodníky se vrátí chodcům a na místech, kde parkování skutečně nikomu nevadí, ho bude moci samospráva stále povolit.
2.1.Mé stanovisko:

Totálně zavádějící tvrzení, že nikde v Evropě se nemůže parkovat na chodníku a že jde o přežitek. Parkovat můžete na chodníku v Polsku, za dodržení šířky 1,5 m, bez potřeby osazení dopravního značení. Také můžete za dodržení určitých podmínek parkovat iv Maďarsku či Rakousku. Oni si to ještě neuvědomují, ale upletli bič na obce. Obce budou muset osadit značky, nakreslit čáry… nejen že to bude vypadat neesteticky, ale v tom návalu dopravních značek to může být chaotické. Navíc o vodorovné dopravní značení bude třeba pečovat… Kdo to zaplatí? Budou všechny obce žádat poplatek za parkování a vytvoří se zonace? Pokud se parkování na chodnících zcela zakáže, může se stát, že některé ulice budou muset být jednosměrné, aby se vytvořily nové parkovací kapacity. To v praxi znamená, že se do ovzduší opět vypustí větší množství emisí, resp. se zpomalí dynamická doprava.

Chápu potřebu ochrany chodce a vrácení chodníku chodcem, ale pokud by tomu tak mělo být, tak si to vyžaduje technické úpravy, protože Slovenská architektura z minulého režimu o takovém něčem nikdy neuvažovala a v podstatě se od té doby nic nezměnilo.

Navíc, co bude s auty, kde je budou lidé parkovat, myslím si že dosavadní ustanovení, které mluvilo o možnosti parkovat na chodníku bezprostředně náležejícím k cestě bylo dostačující. Ještě by mě zajímalo, jak toto rozhodnutí ovlivní ceny nemovitostí na trhu…

Chápu, že samosprávy mají s parkováním problémy, dostaly však nová oprávnění iv podobě objektivní odpovědnosti. Bohapustě něco zakázat, bez adekvátní alternativy, to nepovažuji za řešení.

Upřesňuje se minimální bezpečný odstup při předjíždění řidiče malého motocyklu, cyklisty nebo chodce na konkrétní vzdálenost, byť jen se slůvkem „zpravidla“. Při rychlosti do 50 km/h na 1 metr, nad 50 km/h na 1,5 metru.
3.1. Mé stanovisko:

S tímto opět jednou nesouhlasím. Jednak to nelze změřit, jednak cesty na to nepostačují. Proto měl v minulosti zákonodárce ideální, i když dosti neurčité ustanovení, zachovat přiměřený odstup. Více o této problematice ZDE.

Osobám, které provázejí na kole nebo vezou v sedačce děti do 10 let, budou moci jezdit i na chodníku, pokud tím neomezí ani neohrozí chodce. Upravuje se tak dosavadní nelogické znění, kdy malé dítě mohlo jít po chodníku, ale jeho rodič už jen vedle na cestě.
4.1. Mé stanovisko:

Popravdě si myslím, že vzhledem ke stavu, kdy stačí jen otevřít oči, by bylo mnohem bezpečnější umožnit jízdu i ostatním cyklistům po stezkách za dodržení pravidel neohrožení a neomezení. Ano, i při střetu cyklista vs. chodec může dojít k fatální srážce, ale je to vždy o toleranci mezi lidmi.

Do zákona se doplňují pravidla provozu na Jízdní cestě, která je v zákoně novinkou. Cyklisté mohou takovou cestu využívat v celé šířce ve svém směru jízdy. Umožňuje povolit na ní jízdu aut, ale jen rychlostí 30 km/h, přičemž cyklisté mají přednost.
5.1. Mé stanovisko:

Vzhledem k zcela neurčitému právnímu pojmu, který není nikde definován, se k tomuto bodu nebudu vyjadřovat.

  6. Při jízdě skupiny od 6 cyklistů se umožňuje jízda vedle sebe, což umožňuje bezpečnější předcházení zejména sportovních a rekreačních cyklistů. Jízda ve dvou se povoluje i na polní cestě, lesní cestě a v obytné zóně.

6.1. Mé stanovisko:

Nesouhlasím s tím. Arogance ze strany cyklistů tak prudkém stupně. Pochybuji, že budou jezdit po krajnici, nebo k ní co nejblíže, neboť jsou bohužel v katastrofálním stavu. Navíc, u „rychlocyklistů“ se může stát, že jednomu z nich vznikne náhlá překážka, a toho ostatního srazí na zem.

- Komerční sdělení-pr článek

Další články autora